Izložba starih i retkih knjiga


U okviru Sabora, nekoliko godina organizuju se izložbe starih i retkih knjiga, na kome su izložena neka od najznačajnijih dela Crnjanskog, Njegoša, Vuka Karadžića itd. Neka od najinteresantnijih izdanja Crnjanskog, imaju samo tri primerka, a po jedan je bio izložen na ovoj izložbi.

U okviru “minijaturne knjige” na izložbi je bila jedna najmanja knjiga, svega pet milimetara, kao i jedan primerak “Gorskog vijenca” štampanog u Budimpešti, veličine je 40 centimetara.
Pored prvih izdanja Crnjanskog i Njegoša, na izložbi pod nazivom “stara srpska knjiga” bila je izložena i knjiga iz 1611. godine, najstarija koja je štampana ćirilicom. Biblioteka u Beogradu čuva jedan primerak koji ima samo 100 listova a na ovoj izložbi je primerak koji ima 410 listova. To je jedini kompletan primerak na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije.

Bila su izložena i prva dela Vuka Karadžića, među kojima, i velike retkost “Prvi srpski bukvar”, koji ima samo 17 stranica, štampan u Beču, a u Srbiji postoje samo tri primerka.


Sportska takmičenja


U okviru Sabora od 1972. godine organizuje se takmičenje u narodnom višeboju, gde su zastupljene sledeće discipline:
• Bacanje kamena s ramena,
• Penjanje uz motku,
• Skok u dalj iz mesta,
• Nadvlačenje konopca
Cilj ovog događaja nije pobediti već zabaviti se, i na kraju susreta uvek nadjača druženje i viteški duh. .

Takmičenje zdravičara
Svečani tekst zdravice nastajao kroz vekove u svečanoj atmosferi svetkovine prisutan je i danas. Kroz zdravicu prenosimo tradiciju i neprolaznost.
Zdravičar uz punu čašu ili bukliju zdravicom biranim rečima poželi zdravlje, sreću, dug život i blagostanje domaćinu.
Levački zdravičari su mnogostuki pobednici na Saboru narodnog stvaralaštva u kazivanju zdravice, tu su da pozdrave, nazdrave i otpozdrave, a svake godine je sve više mladih zdravičara koji se nadmeću za najboljeg.