Eko turizam


Gumeno drvo

Na desnoj strani puta Belušić - Oparić, više od 150 godina svojim neobičnim izgledom privlači pažnju drvo stare jabuke u narodu ovog kraja poznato kao "zlo drvo". Reč je o endemskoj jabuci, visokoj i širokoj oko 3.5 m. Ona predstavlja ostatak stare flore i uspeva samo u određenim klimatskim uslovima. Svake druge godine rađa sitne plodove koje niko ne ubira. Meštani susednih sela zaziru od ovog drveta jer ono za sebe vezuje priče i legende tragičnog kraja. Svakome ko je pokušao da ga poseče ili polomi granu dogodila se nesreća.
Sve je počelo još u preprošlom veku, kada je ovim putem prolazio knez Miloš Obrenović. Na ovom mestu je prema predanju došlo do neobičnog susreta s nekim ili nečim što je jako uplašilo konje koji su bili upregnuti u kočiju i koji su se dali u panični beg.
Ne pokušavajući da proveri da li su ovo samo legende ili je drvo zaista toliko moćno, direktor firme koja je asfaltirala put Belušić - Oparić odlučio je da se drvo ne poseče, kako je projektom bilo predviđeno, već je na toj deonici ostavljena krivina.


Govor voda
Govor voda je izvor na brdu Grad (818m). Zanimljivost ovog izvora je u tome što se iz malene pukotine u steni čuje žubor vode, koja izbija na površinu nekoliko metara dalje. Zbog ovog žubora izvor je i dobio naziv "Govor Voda".
Oko ovog izvora su se od davnina spredale razne legende. Prema jednoj od njih, koju nam je ispričao jedan pastir na putu do izvora, žubor koji se čuje iz stene predstavlja glasove nesrećnika bačenih u jamu ispod sibničkog grada (utvrđenja). Naime, na vrhu ovog brda, u srednjem veku, nalazilo se utvrđenje, sibnički grad. Prema legendi, kada je u gradu zavladala velika epidemija, umiralo je toliko mnogo ljudi da nisu stizali da ih sahranjuju. Da bi sprečili širenje zaraze, umrle su bacali u jamu ispod grada. Kasnije, nešto niže od grada, pojavio se izvor, a iz stene iznad njega čuli su se glasovi duša ljudi bačenih u jamu.