САСТАНАК ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ
November 6, 2017
PODSEĆANJE: LEVAČ U NAJPOPULARNIJEM TURISTIČKOM TV VODIČU
November 10, 2017
Prikaži sve

Промоција LEADER приступа као модела руралног развоја

Дана 27. октобра 2017. године у просторијама хотела ,,Крагујевац“ одржана је промоција LEADER приступа, као модела руралног развоја у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ПРРР –а, (Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији), и СКЦГ-а (Стална конференција градова и општина).

У циљу припреме за имплементацију  LEADER приступа у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и праксом земаља чланица Европске Уније, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде планира да током 2018. године реализује, у оквиру мера руралног развоја, меру Припрема локалних стратегија руралног развоја Партнерства за територијални рурални развој-LEADER приступ.

LEADER приступ је развијен у земљама ЕУ као инструмент руралног развоја који значајно доприноси јачању социјалног капитала, бољем локалном управљању, креирању додатне запослености, диверзификацији економских активности у руралним областима, охрабривању иновативних којима се решавају проблеми руралних средина али и промоција културног наслеђа.

Презентацију су одржали еминентни предавачи – Љиљана Симић, самостални саветник за програмирање мера руралног развоја из Секторa за рурални развој, Радивоје Надлачки,специјални саветник министра, Бранислав Милић експерт за рурални развој, представник пројекта Подршка руралном и регионалном развоју у РС, Марина Копривњак, представница Хрватске мреже за рурални развој, Матија Земљачанес, ЛАГ ,,Извор“, Биљана Зец – Радосављевић, самостални стручни сарадник за рурални развој, Агенција за рурални развој општине Инђија, Јасминка Луковић Јагличић, саветник директорка при  Регионалној агенција за економски развој Шумадије и Поморавља су нас детаљно упознали са успостављањем Leader приступа на локалном нивоу и његовом имплементацијом као и са формирањем ЛАГ –а (локалних акционих група).Између осталог Јасминка Луковић Јагличић је представила и ЛАГ Левач који је формиран 2013. године уз помоћ  Регионалне агенција за економски развој Шумадије и Поморавља.

Поред великог броја учесника из Шумадије и Поморавља на промоцији су били присутни и представници Општине Рековац и Туристичке организације општине Рековац.

Припремио: Момчило Сретеновић