REKOVAC DOBIO NOVU TURISTIČKU SIGNALIZACIJU
December 5, 2017
NOVI FLAJERI I BROŠURE
December 6, 2017
Prikaži sve

ODRŽAN SASTANAK TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE REKOVAC

U prostorijama opštine Rekovac održan je sastanak tima za izradu strategije razvoja turizma opštine Rekovac . Sastanak je vodio Goran Miljković, predstavnik Regionalne razvojne agencije Šumadije i Pomoravlja koja ujedno  vrši izradu strategije za potrebe opštine Rekovac. Sastanku su prisustvovali i članovi radnog tima za izradu strategije i to Nenad Filipović, Katarina Avramov, Bogdan Tomić Marija Janićijević, Kata Stojković i Dobrica Gazdić.

Na sastanku se diskutovalo o ključnim atraktorima za razvoj turizma na našoj teritoriji a pre svega akcenat je stavljen na neophodnost razvoja seoskog turizma i veće uključenje seoskih domaćinstava u turističku ponudu opštine Rekovac i na dalji razvoj manifestacionog turizma , sa posebnim osvrtom na tradicionalni Sabor ,,Prođoh Levač, prođoh Šumadiju,, kao i na  nove manifestacije koje treba da doprinesu boljoj turističkoj ponudi. Na kraju sastanka je vršena  ocena SWOT matrice koja treba da nam omogući da bolje sagledamo pretnje i šanse za razvoj turizma kao značajnog sektora za dalji razvoj opštine Rekovac.

   

Pripremio: Momčilo Sretenović

Foto: Momčilo Sretenović