51. сабор “Прођох Левач, прођох Шумадију” ове године без Златног гласа
July 6, 2020
LAG Levač pripremio LSRR LAG Levač 2020 – 2023
November 8, 2020
Prikaži sve

LAG Levač započeo izradu LSRR 2020 – 2023

Lokalna akciona grupa Levač, sa sedištem u Rekovcu, započela je sa izradom Lokalne strategije ruralnog razvoja za period 2020 – 2023. Teritorija koju pokriva LAG i za koju će se raditi strategija razvoja za navedeni period obuhvata celokupnu teritoriju opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca, a to su sela Dulene, Velike Pčelice, Gornja Sabanta, Velika Sugubina i Donja Sabanta. To će biti strateški dokument razvoja, u skladu sa kojim će se izrađivati i realizovati projekti vezani održivi ruralni razvoj u skladu sa LEADER principima EU. Izrada strategije lokalnog razvoja je nastavak započetih aktivnosti na formiranju lokalne akcione grupe i jedan od koraka u pripremi lokalne zajednice i administracije, kako bi kasnije bili spremni da apliciraju za LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

 

Prioriteti razvoja na kojima će se zasnivati LSRR 2020 – 2023 obuhvataju:

 

  • diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti
  • preradu lokalnih poljoprivrednih proizvoda
  • unapređenje kvaliteta života stanovnika sa teritorije LAG-a.

 

Ovim putem pozivamo mlade, predstavnike NVO, udruženja žena, stariju populaciju  i druge članove lokalne zajednice sa navedene teritorije koju pokriva LAG Levač da kontaktiraju predstavnike LAG-a ili dostave predloge i sugestije, putem elektronske pošte na: levaclag@gmail.com.

 

 

Grupa za planiranje

Lokalna Akciona Grupa Levač