Lovni turizam


Značajan deo turističke ponude opštine Rekovac predstavlja lovni turizam. Lovni teren je pogodan, gotovo idealan za lov, razvoj i odgoj divljači. Najrasprostranjenija divljač je zec koji je zastupljen na svim lovnim terenima. Pored zeca, u ravničarskim predelima, lovi se poljska jarebica, prepelica, grlica, fazan i srneća divljač. U brdsko-planinskom području, ekološkoj bazi, pored srneće divljači prisutne su i divlje svinje.

Lovačke organizacije u Levču, radi ostvarivanja sredstava za razvoj i unapređenje lova i divljači u svojim lovištima, organizuju lovni turizam. Da bi se obezbedio dovoljan broj divljači, lovišta su podeljena na tri dela: rezervat, komercijalno i slobodno lovište.

Lovačko udruženje Levač


Sa sedištem u Rekovcu, gazduje lovištem Dulenska reka ukupne površine 15.031 ha, od čega lovne površine obuhvataju 13.277 ha.

Udruženje ima 245 aktivnih članova. Stalno gajene vrste divljači u lovištu Dulenska reka su srna, divlja svinja, zec, fazani, poljska jarebica.

Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 25 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 41 hranilište za srneću divljač, 180 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 47 solišta i 6 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 0,12 ha i 0,33 ha zemlje.

Lovačko udruženje Kalenić

Sa sedištem u Belušiću, gazduje lovištem Brestovac koje se prostire na površini od 19.892.
U ovom lovištu lovi se divlja svinja, srneća divljač, zec, fazan, prepelica, grlica, vuk, lisica i kuna. Za turistički lov LU Kalenić ima ponudu za lov divlje svinje i lov srndaća od krupne divljači, a od sitne u ponudi ima fazana po tržišnom cenovniku Republike Srbije.
Lov na krupnu divljač se organizuje pojedinačno i grupno, dok se lov na fazana organizuje samo u grupnom lovu.
U lovačkim društvima svake godine sve više mladih ljudi u cilju odmora, rekreacije i zabave se stručno i moralno osposobljavaju za korisno delovanje svakog od njih i zajednice kao celine.
Oni prolaze jednogodišnji pripravnički staž.
Za to vreme mogu ići u lov, ali sa nekim starijim i iskusnijim lovcem.
U tom periodu dužni su da spreme i polože lovački ispit.
O načinu polaganja lovačkih ispita u lovačkim društvima postoje Pravilnici o polaganju, pred komisijom koju imenuje Predsedništvo lovačkog društva. Komisija o položenom ispitu izdaje svedočanstvo.
Ispiti se polažu iz oblasti poznavanja divljači, lovačkog oružja, balistike, poznavanja lovačkih pasa, lovišta, bolesti i zaštite divljači, lovačke organizacije i drugo.