LAG Levač započeo izradu LSRR 2020 – 2023
October 18, 2020
Смотра народног стваралаштва деце Шумадије и Поморавља
June 7, 2021
Prikaži sve

LAG Levač pripremio LSRR LAG Levač 2020 – 2023

Lokalna akciona grupa Levač uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i
Pomoravlja pripremila je Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za period 2020 – 2023. Teritorija
koju pokriva LAG Levač za koju se pripremila strategija razvoja, obuhvata celokupnu teritoriju
opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca, a to su sela Dulene, Velike Pčelice,
Gornja Sabanta, Velika Sugubina i Donja Sabanta. To će biti strateški dokument razvoja, u skladu
sa kojim će se planirati i realizovati projekti vezani za održivi ruralni razvoj u skladu sa LEADER
principima EU.
Izrada LSRR LAG Levač je nastavak započetih aktivnosti na formiranju lokalne akcione grupe i
jedan od koraka u pripremi lokalne zajednice i administracije da apliciraju za LEADER meru u
okviru IPARD programa Republike Srbije.

Grupa za planiranje
Lokalna Akciona Grupa Levač

LSRR LAG Levač 2020 2023 (1)